Podsumowanie projektu "MASZ PASJĘ - ZWYCIĘŻASZ! - 2018" Wyróżniony

Projekt „Masz Pasję – ZWYCIĘŻASZ!” został zainicjonowany w styczniu 2018 i jest realizowany w 2018 roku przez grupę wolontariuszy i członków Stowarzyszenia.

Cele projektu:

- promowanie wśród dzieci i młodzieży idei integracji społecznej osób zdrowych i niepełnosprawnych;

- motywowanie do aktywnego i twórczego funkcjonowania we współczesnym świecie;

- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na dbanie o własne bezpieczeństwo i zdrowie;

- inspirowanie i wspieranie pasji sportowych wśród dzieci i młodzieży.

 

Projekt polegał na organizacji spotkań edukacyjno-motywacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Program spotkań zawierał trzy podstawowe elementy:

- Spotkanie dyskusyjne z p. Mirosławem Chudym.

- Prelekcję na temat „ Tolerancja. Pasja. Marzenia.”

- Mini-turniej „Szermierka na wesoło”.

W przedszkolach i dla najmłodszych dzieci szkół podstawowych był wprowadzany czwarty element związany z akcją „Cała Polska czyta dzieciom”.

Sylwetki grupy inicjatywnej:

Swietłana Brudz – pomysłodawczyni powstania stowarzyszenia, aktywny członek, który od 10 lat pracuje społecznie na rzecz gminy Pniewy, powiatu szamotulskiego i całego województwa pomagając mieszkańcom, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży, realizować swoje marzenia i rozwijać pasje.

Jest nauczycielem z 20-letnim stażem pracy, autorką wielu publikacji i projektów z zakresu edukacji i pomocy społecznej. Posiada 10-letnie doświadczenie przy realizacji zadań publicznych zlecanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Senat RP, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, organizacje samorządu terytorialnego (gmina, powiat, miasto).

Jest autorką i realizatorka projektu, który otrzymał II miejsce i nagrodę w szóstej edycji konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Otwarta szkoła" jako innowacja i przykład dobrych praktyk współdziałania placówki oświatowej z organizacją pozarządową.

Jest również autorką projektu „Masz Pasję - ZWYCIĘŻASZ”, osobą która pozyskuję funduszy, opiekuje się placówkami, które dołączyły do projektu, pozyskuje wolontariuszy, jak również bierze bezpośredni udział w spotkaniach motywacyjno-edukacyjnych.

Alina Odważna – opiekun merytoryczny projektu, osoba czynnie zaangażowana w projekt „Masz Pasję – ZWYCIĘŻASZ!”. Opracowanie programu spotkań dla poszczególnych grup dzieci i młodzieży, opieka nad osobą niepełnosprawną podczas spotkań oraz podczas, czasami dość odległych, wyjazdów – to jej zasługa i ogromny wkład w realizację projektu.

Jest dyplomowanym nauczycielem wychowania przedszkolnego z 26-letnim stażem.

Ma wieloletnie doświadczenie logopedyczne. Jest autorka programu „Program wspierania mowy dzieci w młodszym wieku przedszkolnym”, współautorka innowacji pedagogicznej „ Bawmy się wspólnie” dotyczącej osób z niepełnosprawnościami, posiada certyfikat programu profilaktycznego pt. „Przyjaciele Zippiego” promującego rozwój emocjonalno-społeczny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, realizatorką innowacji pedagogicznych: „Przestrzeń otwarta”, „Razem z mamą, razem z tatą”, „Mój pluszowy przyjaciel” itp. Przez 7 lat pełniła funkcję Społecznego Kuratora Sądowego. Jako nauczyciel otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Poznania II stopnia za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej.

 Mirosław Chudy – kluczowa osoba realizowanego projektu. To dzięki jego aktywności społecznej, pasji, chęci pomagania ludziom projekt osiągnął tak wielki rozmach w województwie wielkopolskim, wyszedł po za jego granicy i z każdym dniem zdobywa uznanie wśród placówek edukacyjnych i rodziców w różnych miejscowościach naszego kraju.

Pan Mirosław jest osobą niepełnosprawną aktywnie działającą na rzecz społeczeństwa w powiecie wrzesińskim i województwie wielkopolskim. Były członek kadry narodowej w Sportach Obronnych, członek kadry narodowej szermierzy na wózkach, radny miasta Wrześni. Posiada niesamowity autorytet charyzmatyczny.

W listopadzie bieżącego roku Pan Mirosław dostał wyróżnienie od Ministra Pracy i Polityki Społecznej za osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej, w tym za prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą i przybliżaniu codzienności osób niepełnosprawnych, pomoc w likwidacji barier architektonicznych, zaangażowanie w życie społeczności lokalnej i liczne działania społeczne na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych.

 

Rezultaty projektu „Masz Pasję – ZWYCIĘŻASZ!”

Od kwietnia bieżącego roku grupa inicjatywna zrealizowała w 25 –tu placówkach 35 spotkań edukacyjno-motywacyjnych, co trzykrotnie przekroczyło liczbę spotkań zaplanowaną w projekcie. W spotkaniach edukacyjno-motywacyjnych wzięło udział około 1800 dzieci i młodzieży z całego kraju, w tym około 1600 dzieci z województwa wielkopolskiego.

Pokonano ponad 3 tysiąca kilometrów, aby dotrzeć na zaproszenia kolejnych szkół, ośrodków wychowawczych, ośrodków kolonijnych, klubów sportowych.

 Stowarzyszeniu udało się pozyskać fundusze z Urzędu Wojewódzkiego tylko na realizację 12 spotkań, pozostałe 23 spotkania odbyły się tylko dzięki zaangażowaniu społecznemu i pracy wolontariackiej ww. osób, wolontariuszy, którzy zaangażowali się w organizacje poszczególnych spotkań, rodzinie i przyjaciołom p. Mirka.

 Na stronie informacyjnej projektu (www.facebook.com/maszpasje) są umieszczone zdjęcia dot. realizacji projektu, informacje, opinię i udostępniane artykuły i komentarzy uczestników, w statystykach (za okres 5 miesięcy) otrzymała ponad 800 polubień.

Poniżej przedstawiamy kilka opinii o działaniach naszych wolontariuszy w danym projekcie oraz kilka zdjęć.

Pani Janina (Złotniki): Program PASJA że wszech miar pożyteczny. Wymaga poparcia i kontynuacji. Popieram..

Pan Piotr(Poznań): Bardzo fajna i potrzebna inicjatywa. Dzięki niej dzieci mogą zobaczyć, że warto rozwijać zainteresowania i poszukiwać pasji, która może im towarzyszyć do końca życia. To pasja pozwala nam rano wstać, czasem mimo trudności czy ograniczeń. Oby więcej takich spotkań.

Przedszkole „Polne Kwiatki” (Wzreśnia): Dzisiaj naszym gościem był p. Mirek Chudy były sportowiec. Zawitał do nas z programem edukacyjno-motywacyjnym, którego tematem była tolerancja, pasja, spełnianie marzeń oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych Nie obyło się też bez szermierki na wesoło i pojedynku dzieci oraz nauczycieli . Dziękujemy!

Mama Miłosza (Warszawa): W zeszłym tygodniu Miłosz miał w przedszkolu spotkanie z wyjątkową osobą - Panem Mirkiem Chudym - reprezentantem kadry narodowej w szermierce na wózkach. Miłosz był pod ogromnym wrażeniem osoby Pana Mirka! Nawet wziął udział w walce a Pan Mirek, po zwycięskim "turnieju" Miłosza podarował mu jeden ze swoich medali! Miłek był przeszczęśliwy! To spotkanie Miłosz na pewno zapamięta na długo - my również - bo takie emocje, jakie widzieliśmy w Miłoszu, to jak mówił o tym spotkaniu i ta radość po zdobyciu "pierwszego medalu w życiu" (cytuję Miłosza) to po prostu bezcenne....AŻ takie radości nie zdarzają się zbyt często :) Dziękujemy Panie Mirku !!!!!

Ps. I co najcudowniejsze.... Po ostatniej operacji Miłosz nie "wrócił" do stanu poprzedniego i jeszcze nie chodzi samodzielnie... Jedynie przy pomocy balkonika, co wcale nie jest dla niego łatwe. A po spotkaniu Miłosz zrobił kilka kroków sam!!!! - pierwsze samodzielne kroki (bez kul ani balkonika) od 23 maja ???? I to jest największy dowód na to jak to spotkanie wpłynęło na naszego Bohatera!

 

Rok dobiegł końca, a projekt rozwinął skrzydła - DO ZOBACZENIA w NOWYM 2019 ROKU kiss