"Bądźcie słonecznikami rozsiewającymi naokoło promyki ciepła, światła i Bożego szczęścia."
                                            św. Urszula Ledóchowska

Chcemy pomagać tym, którzy pomocy tej potrzebują. Chcemy im pomagać, aby stawali się lepsi, rozwijali swoje talenty, pokazywali swoje możliwości. Chcemy pomóc rozwinąć się w piękny kwiat pączkom, gdzieś tam głęboko ukrytym, tak głęboko, że oni nawet sami o tym nie wiedzą. Chcemy wyrównać szanse, aby życie w miejscowościach oddalonych od wielkich aglomeracji nie pozbawiało dzieci rozwoju swojej osobowości, rozwijania swoich możliwości i talentów. Chcemy pokazać tym dzieciom kawałek świata. Chcemy im pokazać, że świat i życie nie kończy się w ich gminie, powiecie, województwie. Że świat jest szerszy i piękniejszy.

W naszej pracy będziemy się kierować tym, co nam pozostawiła po sobie Św. Urszula. „Przyszłość narodu nie tyle w ręku polityków, ile w ręku matek spoczywa. Na kolanach matki wychowują się świątobliwi kapłani, dzielni urzędnicy państwowi, bohaterscy obrońcy Ojczyzny. Do tej pracy potrzeba ludzi, ludzi dobrej woli, o wielkich ideałach. O ile kochamy Ojczyznę naszą, o tyle ta sprawa obchodzić nas powinna”. Przyszłość narodu jest w ręku tych, których my będziemy wychowywać.