Projekty

Rok 2020 - to następna edycja naszego projektu związanego z kształceniem młodzieży polskiego pochodzenia w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach współfinansowanego ze środków Prezesa Rady Ministrów w ramach wykonania zadania publicznego z zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą

W drugim semestrze roku szkolnego  2019/2020 oraz w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 naukę kontynuowało lub rozpoczęło 5 uczniów – z Ukrainy 3 osoby i z Białorusi 2 osoby. 

Rok 2019 - to kolejna edycja naszego projektu związanego z kształceniem młodzieży polskiego pochodzenia w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach współfinansowanego przez Kancelarię Senatu RP w ramach wykonania zadania publicznego z zakresie opieki nad Polakami i Polakami za granicą w 2019 r.

W drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 naukę kontynuowało lub rozpoczęło 5 uczniów – z Ukrainy 3 osoby i z Białorusi 2 osoby. 

W trakcie całego roku szkolnego 2018/2019 i 2019/2020 uczniowie korzystali z dodatkowych godzin języka polskiego oraz z zajęć z asystentem kulturowym. Zajęcia te były szczególnie pomocne i przydatne dla nowej uczennicy, która dzięki nim lepiej adaptuje się w środowisku szkoły i wyrównuje poziom znajomości języka polskiego.

 

Wszyscy uczestnicy projektu w czasie jego trwania mieli zapewnione zamieszkanie w internacie szkolnym, wyżywienie oraz zapewnioną opiekę wychowawcy poza zajęciami szkolnymi. Wyżywienie i zakwaterowanie obejmuje również dni wolne od nauki, z wyjątkiem wakacji. Plan pracy internatu obejmuje czas przeznaczony na naukę własną oraz możliwość korzystania z konsultacji i zajęć wyrównawczych w szkole. W razie potrzeby uczestnicy projektu mają zapewnioną pomoc przedmedyczną i możliwość uzyskania odpowiedniej pomocy lekarskiej. Wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci ubezpieczeniem.

W ciągu roku 2019 uczestnicy projektu uczestniczyli w różnorodnych zajęciach pozwalających rozwijać ich zainteresowania i uzdolnienia. Uczestnicy projektu brali udział w wykładach i zajęciach warsztatowych organizowanych przez wyższe uczelnie w Poznaniu (UAM i Uniwersytet Ekonomiczny). Uczniowie uczestniczyli również w różnorodnych zajęciach dodatkowych organizowanych na ternie szkoły – kółka językowe, biologiczne i robotyka. Dzięki otrzymaniu stypendium św. Mikołaja, jedna z uczennic bierze udział w zajęciach akrobatyczno-tanecznych w Szkole Baletowej Anny Niedźwiedź w Poznaniu, ćwicząc akrobatykę na szarfach. Regularnie od września do grudnia 2019 grupa beneficjentów uczestniczyła w dyskusyjnym kole filmowym na terenie m. Pniewy, co pozwoliło uczniom nie tylko bliżej poznać kulturę i sztukę polską, ale również nawiązać bliższy kontakt z lokalnym społeczeństwem.

W tym roku uczniowie uczestniczyli w różnorodnych wyjazdach o charakterze kulturalnym, krajoznawczym lub integracyjnym. Odbyły się wyjazdy na lodowiska do Poznania i Tarnowa Podgórnego, wyjazd do Centrum Łamigłówek w Suchym Lesie oraz do teatru muzycznego i oczywiście do kina. Trzydniowy wyjazd edukacyjny maturzystów, udział w klasowej grze terenowej, czy udział w warsztatach teatralno-artystycznych i tanecznych to tylko niektóre z wydarzeń, w których brali udział uczestnicy projektu. Oprócz tego męski przedstawiciel grupy uczęszczał na treningi piłki nożnej oraz wziął udział w obozie survivalowym, podczas którego można się wykazać umiejętnościami niezbędnymi do przetrwania w leśnej głuszy.

Przez cały okres pobytu w Pniewach uczniowie mają zapewnione wsparcie ze strony pedagoga szkolnego oraz asystenta kulturowego. Jest to szczególnie ważne dla uczennicy pierwszej klasy, która musi się zmagać z procesem adaptacyjnym w nowym środowisku. Dużą pomoc oferują również zajęcia z języka polskiego, które pozwalają na poszerzenie wiedzy o języku polskim oraz o samej Polsce - kraju ich przodków.

Senat - Opieka nad Polonia i Polakami za granicą w 2019 r.

 

Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli, Biblioteka Publiczna MiG Centrum Kultury Pniewy wraz z Galerią Piotr i Paweł zapraszają do obejrzenia kolejnej wystawy portretów, które wykonała Yuliya Yevdosyuk - uczennica Szkoły Sióstr Urszulanek w Pniewach.

Wbrew tytułowi nie był to wyjazd na narty, chociaż mimo dodatnich temperatur śnieg spotkaliśmy w dużych ilościach. Jazda slalomem dotyczyła ukraińskich dróg, o których nieco później, gdyż jest to temat wart poruszenia. Zacznijmy jednak od początku.

W pewien słoneczny piątek…

UCHWAŁA NR 866
PREZYDIUM SENATU
z dnia 31 marca 2011 r.

       W dniach 16 – 22.04 delegacja w składzie: s. Anna Papierz, państwo Maria i Lech Stępień oraz Sabina Jewdokimow (II TGH) i Marika Targowska (I LO), wybrała się w daleką podróż na Ukrainę.

   Celem wyprawy była promocja projektu „Szkoła Sióstr Urszulanek w Pniewach drogą dla przyszłości młodzieży ze Wschodu”.   

 

 

Stowarzyszenie pozyskuje fundusze z Senatu RP (od 2013 do 2019 z Ministerstwa Spraw Zagranicznych) w ramach programu "Zlecanie zadań w zakresie opieki nad Polakami".

Przedmiotem projektu jest stworzenie młodzieży pochodzenia polskiego, mieszkającym na Wschodzie, możliwości kształcenia w szkole Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach.

Szkoła jest dla uczniów miejscem zdobywania wiedzy oraz przygotowywania się do obowiązków dorosłego życia. Oprócz realizacji programu nauczania, pragniemy stwarzać uczniom możliwość pełnego rozwoju osobowości ze szczególnym uwzględnieniem programu wychowawczego opartego na pedagogice założycielki i patronki szkoły i miasta Pniewy - św. Urszuli Ledóchowskiej.

Cele projektu:

 • zapewnienie młodzieży polskiego pochodzenia wysokiego poziomu przygotowania do zdawania matury w polskim systemie oświatowym, co skutkuje możliwością kontynuacji wykształcenia na polskich wyższych uczelniach lub uczelniach europejskich;
 • dla młodzieży uczącej się w technikum zdobycie zawodu hotelarza;
 • zapewnienie bardzo dobrej znajomości języka polskiego;
 • poznanie historii, kultury i tradycji Polski;
 • wykształcenie postaw prospołecznych i patriotycznych;
 • budowanie więzi ponad podziałami oraz czerpanie z bogactwa wielokulturowości.

W ramach projektu Stowarzyszenie pokrywa:

 • koszt nauki (zakup podręczników, stroju szkolnego);
 • koszt wyżywienia;
 • koszt zamieszkania w internacie szkolnym;
 • koszty ubezpieczenia;
 • wycieczki edukacyjne;
 • warsztaty i dodatkowe zajęcia.

 

                                      

UCHWAŁA NR 533
PREZYDIUM SENATU
z dnia 26 marca 2010 r.