Ukraina: tam i z powrotem

       W dniach 16 – 22.04 delegacja w składzie: s. Anna Papierz, państwo Maria i Lech Stępień oraz Sabina Jewdokimow (II TGH) i Marika Targowska (I LO), wybrała się w daleką podróż na Ukrainę.

   Celem wyprawy była promocja projektu „Szkoła Sióstr Urszulanek w Pniewach drogą dla przyszłości młodzieży ze Wschodu”.   

 

 

  Przedmiotem projektu jest stworzenie mieszkającym na Wschodzie dziewczętom pochodzenia polskiego możliwości kształcenia się w ZSPSU SJK, przygotowania do zdawania matury w polskim systemie oświatowym, a dla młodzieży uczącej się w technikum dodatkowo zdobycia zawodu hotelarza.

  Projekt zakłada również zaznajomienie młodzieży z kulturą i historią kraju ich przodków oraz zapewnienie bardzo dobrej znajomości języka polskiego. Koszty nauki i pobytu młodzieży w Polsce finansowane będą z funduszy uzyskanych z Senatu Rzeczpospolitej Polski.

   Opiekę nad projektem sprawuje powołane przy szkole Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli.

 

Z pamiętnika "Drużyny Stowarzyszenia":

16.04 (piątek)
Wyjazd z Pniew ok. godz. 8 rano. Wieczorem docieramy do Jarosławia – nasz pierwszy przystanek. Nocujemy w zabytkowym opactwie sióstr benedyktynek.

17.04 (sobota)
Rano: Msza św., śniadanie, krótki spacer po opactwie i w dalszą drogę. Około 10:00 czasu polskiego przekroczyliśmy granicę (odprawa trwała wyjątkowo krótko) i obraliśmy kierunek - Kamieniec Podolski.
Po drodze krótki postój we Lwowie. Wspięliśmy się na Wysoki Zamek, skąd można podziwiać panoramę całego miasta, potem był spacer po Starym Rynku i ruszyliśmy w dalszą drogę. Wieczorem dotarliśmy do Kamieńca Podolskiego, gdzie przyjęły nas gościnnie siostry urszulanki.

18.04 (niedziela)
Pierwszy dzień, w którym zaczynamy realizować cel naszego wyjazdu na Ukrainę. Po Mszy świętej w katedrze p.w. św. Piotra i Pawła, mamy spotkanie promujące projekt. Do pobliskiej salki katechetycznej przybyła dość spora grupa młodzieży wraz z rodzicami. S. Anna przedstawiła ideę projektu, a potem krótką prezentację o naszej szkole. Później był czas na pytania. Zainteresowanie było spore, pytań wiele – zwłaszcza ze strony rodziców potencjalnych kandydatów do szkoły. Po obiedzie obowiązkowy spacer po Kamieńcu. Wraz z dwiema przewodniczkami (dziewczyny mieszkające w Kamieńcu) poznawaliśmy zabytki i historię Kamieńca Podolskiego – miasta wielu kultur i religii. (Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w GALERII ZDJĘĆ).

19.04 (poniedziałek)
Spotkanie w szkole polskiej w Gródku Podolskim. Szkoła zrobiła na nas duże wrażenie. Nowy, duży budynek, dobre wyposażenie dydaktyczne, przyjazna atmosfera. Prezentacja projektu odbyła się według podobnego schematu, jak w Kamieńcu, tyle że tutaj, ponieważ był to czas lekcji, obecni byli tylko uczniowie. Po prezentacji mieliśmy krótkie, ale bardzo sympatyczne spotkanie przy kawie z  dyrektorką szkoły, p. Zofią Rogowską i dyrektorką Domu Polskiego, p. Ireną Czerewyk. Późnym popołudniem pozwalamy sobie na mały relaks i wyprawę do Chocimia. Warownia nad Dniestrem zachwyciła nas wszystkich. Natomiast wieczorem odwiedziła nas grupka osób zainteresowana nauką w naszej szkole. Były liczne pytania, staraliśmy się rozwiać rodzące się wątpliwości i przybliżyć trochę bardziej życie codzienne w naszej szkole. Zobaczymy, czy spotkamy się w przyszłym roku szkolnym!

20.04 (wtorek)
Rankiem opuszczamy gościnny Kamieniec Podolski i udajemy się do Tarnopola, gdzie mamy zaplanowane spotkanie w szkole ukraińskiej im. Iwana Franka, w której język polski  jest  przedmiotem dodatkowym. Po prezentacji projektu wśród uczącej się j. polskiego młodzieży klasy ósmej zwiedzamy szkolne muzeum, w którym zresztą znajdujemy wiele polskich śladów. Wyruszamy w dalszą drogę - do Lwowa. Tym razem zatrzymujemy się w tym mieście trochę dłużej. Mieszkamy w samym centrum Lwowa - w gościnnym domu sióstr sercanek. Po południu zwiedzamy Cmentarz Łyczakowski oraz Cmentarz Orląt Lwowskich. A późnym wieczorem, zachęceni przez nasze gospodynie, wybieramy się na nocny spacer po Lwowie. Rzeczywiście było warto.

21.04 (środa)
Od rana zabieramy się do pracy. Mamy zaplanowane spotkania w dwóch polskich szkołach. W Szkole Średniej nr 10 im. Marii Magdaleny na temat projektu rozmawialiśmy z p. dyrektor Martą Markuniną, natomiast w Szkole Średniej nr 24 im. M. Konopnickiej spotkaliśmy się z uczniami 9 klasy. Potem ostatni spacer po starówce lwowskiej, obiad i w drogę do Polski. Na nocleg do Jarosławia docieramy dość późno, ponieważ sporo czasu spędziliśmy na przejściu granicznym.

22.04 (czwartek)
Kierunek Pniewy!
Wyjechaliśmy z Jarosławia o 8 rano. Po drodze postój w Sandomierzu i spacer po starówce. Do Pniew dojechaliśmy ok. godz. 22.30.

Zwiedziliśmy dużo ciekawych miejsc. Wszędzie byliśmy mile i gościnnie przyjmowani. Wróciliśmy bardzo zadowoleni. Wzbogaceni o nowe kontakty i znajomości.

s.A.P. i Marika T.

Więcej w tej kategorii: Uchwała Senatu nr 533 »