Program "MASZ PASJĘ - ZWYCIĘŻASZ!" Wyróżniony

 Założenia programu:

 1. Promowanie wśród dzieci i młodzieży idei integracji społecznej osób zdrowych i niepełnosprawnych.
 2. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na dbanie o własne bezpieczeństwo i zdrowie.
 3. Motywowanie do aktywnego i twórczego funkcjonowania we współczesnym świecie.
 4. Inspirowanie i wspieranie pasji sportowych wśród dzieci i młodzieży.

Program obejmuje:

 1. Spotkanie dyskusyjne z p. Mirosławem Chudym.
 2. Prelekcja na temat „ Tolerancja. Pasja. Marzenia.”
 3. Mini-turniej „Szermierka na wesoło”.

 Uczestnicy projektu:

 • dzieci w wieku przedszkolnym;
 • uczniowie szkół podstawowych;
 • uczniowie techników i szkół średnich i szkół zawodowych;
 • uczniowie szkół sportowych, klubów środowiskowych i świetlic;
 • dzieci i młodzież ze szkół specjalnych i ośrodków socjioterapeutycznych;
 • studenci, rodzice;
 • osoby niepełnosprawne.
 Realizacja:

Program jest realizowany przez wolontariuszy Stowarzyszenia Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli. 

Na koszt realizacji spotkania edukacyjno-motywacyjnego składa się zwrot kosztów transportowych i amortyzacja strojów do szermierki.

Od roku 2018 Stowarzyszenie pozyskuje środki na realizację projektu w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych.

Od roku 2019 wspierać projekt można poprzez przekazanie 1% podatku (KRS 0000306810z zaznaczeniem celu szczegółowego: "Realizacja projektu Masz Pasję - Zwyciężasz!"

DO POBRANIA:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY