Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 
Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sióstr Urszulanek SJK
Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

zapraszają do wzięcia udziału wogólnopolskiej konferencji naukowej

TURYSTYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
- STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ -

Pniewy 16 – 17 kwietnia 2009

Miejsce:        Pniewy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sióstr Urszulanek SJK

Termin:        16 - 17 kwietnia 2009 r.

 

Organizatorzy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach

                            Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli

                            Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu

 

Współpraca: Centrum Turystyki i Rekreacji, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

                      Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

                       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

Komitet honorowy:

        Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego

        Elżbieta Leszczyńska – Wielkopolski Kurator Oświaty

        Michał Chojara – Burmistrz Miasta i Gminy Pniewy

      s.Małgorzata Nowakowska – Dyrektor Zespołu Szkół Sióstr Urszulanek SJK

 

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Leon Kozacki – Instytut Geogarfii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Wydział  Nauk  Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,

prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski – Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Wydział Nauk        o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski,

prof. dr hab. Zygmunt Młynarczyk – Centrum Turystyki i Rekreacji, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,

prof. AWF dr hab. Maciej Pietrzak – Zakład Syntez Krajobrazowych,

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego  w Poznaniu

prof. AWF dr hab. Krzysztof Kasprzak – Katedra Geografii Turyzmu,

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

prof. dr hab. Janusz Skoczylas – Instytut Turystyki,

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie

 

Komitet organizacyjny :

dr Stanisław Piechota (przewodniczący), s. mgr Anna Papierz, s. Edyta Pszczoła, mgr Karolina Cichocka, mgr Michał Janiszewski

---------------------------------------------------------------------------

Adres do korespondencji:

dr Stanisław Piechota,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sióstr Urszulanek SJK

62 – 045 Pniewy

ul. Św. U. Ledóchowskiej 2

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 061 291 00 72

fax. 061 291 09 00

www.konferencja.pniewy.net.pl

Koszty uczestnictwa:

Opłata konferencyjna wynosi  300 zł (materiały konferencyjne, 2 obiady, serwis kawowy, spotkanie towarzyskie, inne koszty organizacyjne, publikacja)

konto szkoły: PKO BP SA. 51 1020 4128 0000 1802 0063 7520  z dopiskiem TURYSTYKA i nazwiskiem (nazwiskami) uczestnika (ów)


 

IDEA  KONFERENCJI:

Dynamiczny rozwój turystyki niesie oprócz niewątpliwych korzyści także dylematy dotyczące wpływu turystyki na zmiany w krajobrazie, na stosunki społeczne ,na  zdrowie fizyczne czy psychiczne człowieka. Wskazane zjawiska nie wyczerpują problemów związanych z rozwojem turystyki, ale nasuwają pytanie: jakimi sposobami, metodami niwelować dysfunkcje turystyki? Turystyka jest działaniem człowieka. Stąd odpowiednie przygotowanie do uprawiania turystyki może przyczynić się do zmniejszenia niekorzystnych zjawisk w środowisku przyrodniczym wywołanych zachowaniem turystów.  

Wyrażamy nadzieję, że planowana konferencja przyczyni się do  podjęcia próby rozwiązania dylematów związanych z ruchem turystycznym i wskaże metody oraz sposoby jakimi można to osiągnąć. Celem konferencji jest także zawiązanie interdyscyplinarnej grupy badawczej.

 

Harmonogram wstępny:

16 kwietnia

Godz. 11.00-15.00  sesja plenarna, 15.00-16.00. – obiad, 16.00.-18.30. sesja plenarna, dyskusja,

Godz. 18.30. – 19.30. Zwiedzanie Sanktuarium Św. U. Ledóchowskiej

Godz. 20.00. - spotkanie towarzyskie

17 kwietnia

Godz. 9.00-13.00  - referaty zgłoszone, dyskusja, obiad

Godz. 13.00-18.00 - planowana sesja wyjazdowa z udziałem młodzieży, podsumowanie konferencji

W konferencji w roli obserwatorów uczestniczy młodzież szkół średnich z klas maturalnych.

 

Bloki tematyczne referatów (organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów): 

1.        Funkcje i dysfunkcje turystyki

2.        Środowisko przyrodnicze  - zagrożenia i ochrona

3.        Zagospodarowanie turystyczne

4.        Percepcja krajobrazu/ a ochrona środowiska

5.        Metodyka badań w turystyce i ochronie środowiska

6.        Etyka w turystyce  

7.        Rola Kościoła w turystyce i ochronie środowiska przyrodniczego

Terminy:

-          do 20 lutego 2009:  zgłoszenie uczestnictwa, streszczenie w języku polskim i angielskim, opłata konferencyjna

-          20 marca 2009: komunikat II, program konferencji, nadesłanie przez uczestników pełnych tekstów referatów ( dopuszcza się możliwość dostarczenia referatów w dniu konferencji )

 

 

Autorzy przysyłający teksty wystąpień proszeni są o przestrzeganie niżej podanych terminów oraz następujących wymogów redakcyjnych:

 

STRESZCZENIA

Prosimy przesyłać w formie elektronicznej.

Maksymalnie jedna strona formatu A4 w edytorze MS WORD (w języku polskim i angielskim)

Tytuł prezentacji  (14 pkt. pogrubiony)

Pojedynczy odstęp

Pojedynczy odstęp

Imię i nazwisko

Nazwa i adres Instytucji

Podwójny odstęp

Tekst: Times New Roman, 12 pkt. tekst wyjustowany, odstępy pojedyncze, marginesy 2 cm.

 

PUBLIKACJA

Pełne teksty wystąpień prosimy przysyłać w formie elektronicznej oraz w dwu egzemplarzach wydruku.

Referaty – maksymalnie osiem stron formatu A4 w edytorze MS WORD

Postery – opisy maksymalnie dwie strony formatu A4 w Edytorze MS WORD

Tytuł prezentacji w j. polskim (14 pkt. pogrubiony)

Pojedynczy odstęp

Tytuł prezentacji w j. angielskim (12 pkt. pogrubiony)

Pojedynczy odstęp

Imię i nazwisko

Nazwa i adres Instytucji

Podwójny odstęp

Tekst streszczenia w j. angielskim: Times New Roman, 12 pkt. tekst wyjustowany, odstępy pojedyncze, marginesy 2 cm.

Tekst wystąpienia w j. polskim: Times New Roman, 12 pkt. tekst wyjustowany, odstępy 1,5, marginesy 2 cm.

Ilustracje czarnobiałe włączone do tekstu w formacie 10x15 cm. Tabele włączone do tekstu.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych materiałów.


 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

w interdyscyplinarnej konferencji

na temat

„Turystyka a ochrona środowiska przyrodniczego. Stan i perspektywy badań”

Pniewy, 16 – 17 kwietnia 20

Więcej w tej kategorii: "Moją polityką jest miłość" »