Program Stypendialny „Masz pasję – zwyciężasz, Ukraino!”

Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli przy wsparciu finansowym Keller Williams Reality International powołuje do życia program wsparcia skierowany do dzieci i młodzieży uchodźczej.

 

W listopadzie 2022 ruszyła inicjatywa wsparcia talentów i rozwoju pasji artystycznych i sportowych dzieci i młodzieży uchodźczej  w wieku 8-18 lat z Ukrainy. Program jest skierowany do osób kształcących się w polskim systemie edukacji, w tym szkołach artystycznych oraz szkołach i klubach sportowych.

Z niecierpliwością czekamy na chwilę, kiedy będziemy mogli przedstawić naszych stypendystów, ich pasje i osiągnięcia.

Nabór wniosków trwa do 25.11.2022 r.

Formularz wniosku do pobrania:

WNIOSEK PDF