Gratulujemy stypendystom - Dziękujemy sponsorowi!

Zarząd Stowarzyszenia dnia 6 grudnia na swoim posiedzeniu zweryfikował i zaakceptował wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022/23 dla uczniów-uchodźców z Ukrainy kształcących się w polskim systemie edukacji, w tym szkołach artystycznych oraz szkołach i klubach sportowych i przyznał stypendia:
1. ARTYSTYCZNE (w wysokości 1200,00 zł) dla 17 uczniów z Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej – Lipczyńskiej w Poznaniu;
2. SPORTOWE (w wysokości 2000,00 zł) dla 4 uczniów z ZSP nr 15 Szkoły Podstawowej nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka w Poznaniu;
3. SPORTOWE (w wysokości 2000,00) dla 1 uczennicy z Klubu Sportowego Akro Fly w Suchym Lesie.

Łącznie wsparcie przyznano dla 22 uczniów.

Pragniemy serdecznie podziękować naszemu darczyńcy - Keller Williams Reality International , a w szczególności Keller Williams Poland - za wsparcie finansowe Programu Stypendialnego „Masz pasję – zwyciężasz, Ukraino!” , jak również za wsparcie pozostałej działalności stowarzyszenia na rzecz uchodźców z Ukrainy w roku 2022.