Projekt „Młodzież w poszukiwaniu tego, co łączy”

Temat przewodni projektu był związany z życiem i działalnością Patronki Pniew - świętej Urszuli Ledóchowskiej  - na terenie Polski i Litwy. Podczas tygodniowego spotkania młodzieży polskiej z młodzieżą z zaprzyjaźnionej  szkoły litewskiej (Szkoły im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze/Litwa) w dniach od 25.04.2022 do 29.04.2022 uczestnicy projektu dzieliły się doświadczeniem, wiedzą oraz poznawali regionalne tradycje i zwyczaje.

Dla międzynarodowej grupy młodzieży w Pniewach zorganizowaliśmy zwiedzanie Sanktuarium i m. Pniewy oraz spotkanie z osobami związanymi ze św. Urszulą; questy edukacyjne; warsztaty artystyczne (plastyczne na terenie LO Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach), taneczno-akrobatyczne (w Poznaniu w Szkole Akrobatyki i w Zespole Tańca i Pieśni „Łaniki”), warsztaty ginących zawodów i lokalnego rzemiosła (w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach).

W projekcie uczestniczyło 20 osób – w tym młodzież Gminy Pniewy w wieku od 14 do 18 lat (10 osób) oraz 10 uczniów ze szkoły w Czarnym Borze z Litwy.

Dzięki działaniom udało się nawiązać współpracę międzynarodową lokalnej młodzieży i młodzież z Litwy, która zamierzamy kontynuować i rozwijać.