Podsumowanie Projektu - Senat RP 2019

Rok 2019 - to kolejna edycja naszego projektu związanego z kształceniem młodzieży polskiego pochodzenia w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach współfinansowanego przez Kancelarię Senatu RP w ramach wykonania zadania publicznego z zakresie opieki nad Polakami i Polakami za granicą w 2019 r.

W drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 naukę kontynuowało lub rozpoczęło 5 uczniów – z Ukrainy 3 osoby i z Białorusi 2 osoby. 

W trakcie całego roku szkolnego 2018/2019 i 2019/2020 uczniowie korzystali z dodatkowych godzin języka polskiego oraz z zajęć z asystentem kulturowym. Zajęcia te były szczególnie pomocne i przydatne dla nowej uczennicy, która dzięki nim lepiej adaptuje się w środowisku szkoły i wyrównuje poziom znajomości języka polskiego.

 

Wszyscy uczestnicy projektu w czasie jego trwania mieli zapewnione zamieszkanie w internacie szkolnym, wyżywienie oraz zapewnioną opiekę wychowawcy poza zajęciami szkolnymi. Wyżywienie i zakwaterowanie obejmuje również dni wolne od nauki, z wyjątkiem wakacji. Plan pracy internatu obejmuje czas przeznaczony na naukę własną oraz możliwość korzystania z konsultacji i zajęć wyrównawczych w szkole. W razie potrzeby uczestnicy projektu mają zapewnioną pomoc przedmedyczną i możliwość uzyskania odpowiedniej pomocy lekarskiej. Wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci ubezpieczeniem.

W ciągu roku 2019 uczestnicy projektu uczestniczyli w różnorodnych zajęciach pozwalających rozwijać ich zainteresowania i uzdolnienia. Uczestnicy projektu brali udział w wykładach i zajęciach warsztatowych organizowanych przez wyższe uczelnie w Poznaniu (UAM i Uniwersytet Ekonomiczny). Uczniowie uczestniczyli również w różnorodnych zajęciach dodatkowych organizowanych na ternie szkoły – kółka językowe, biologiczne i robotyka. Dzięki otrzymaniu stypendium św. Mikołaja, jedna z uczennic bierze udział w zajęciach akrobatyczno-tanecznych w Szkole Baletowej Anny Niedźwiedź w Poznaniu, ćwicząc akrobatykę na szarfach. Regularnie od września do grudnia 2019 grupa beneficjentów uczestniczyła w dyskusyjnym kole filmowym na terenie m. Pniewy, co pozwoliło uczniom nie tylko bliżej poznać kulturę i sztukę polską, ale również nawiązać bliższy kontakt z lokalnym społeczeństwem.

W tym roku uczniowie uczestniczyli w różnorodnych wyjazdach o charakterze kulturalnym, krajoznawczym lub integracyjnym. Odbyły się wyjazdy na lodowiska do Poznania i Tarnowa Podgórnego, wyjazd do Centrum Łamigłówek w Suchym Lesie oraz do teatru muzycznego i oczywiście do kina. Trzydniowy wyjazd edukacyjny maturzystów, udział w klasowej grze terenowej, czy udział w warsztatach teatralno-artystycznych i tanecznych to tylko niektóre z wydarzeń, w których brali udział uczestnicy projektu. Oprócz tego męski przedstawiciel grupy uczęszczał na treningi piłki nożnej oraz wziął udział w obozie survivalowym, podczas którego można się wykazać umiejętnościami niezbędnymi do przetrwania w leśnej głuszy.

Przez cały okres pobytu w Pniewach uczniowie mają zapewnione wsparcie ze strony pedagoga szkolnego oraz asystenta kulturowego. Jest to szczególnie ważne dla uczennicy pierwszej klasy, która musi się zmagać z procesem adaptacyjnym w nowym środowisku. Dużą pomoc oferują również zajęcia z języka polskiego, które pozwalają na poszerzenie wiedzy o języku polskim oraz o samej Polsce - kraju ich przodków.

Senat - Opieka nad Polonia i Polakami za granicą w 2019 r.