• Kol0.jpg
  • Kol1.jpg
  • Kol2.jpg
  • Kol3.jpg
  • Kol4.jpg
  • Kol5.jpg
  • Kolaże6.jpg

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia?

 

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia?

1. Należy wydrukować, wypełnić i przesłać na adres Stowarzyszenia deklarację członkowską :
 - na członka zwyczajnego
 - na członka wspierającego

2. Po podjęciu uchwały Zarządu Stowarzyszenia o przyznaniu członkowstwa należy wpłacić należną składkę członkowską.

3. Po otrzymaniu pierwszej wpłaty, dostaniesz legitymację członka Stowarzyszenia.


Jednorazowa składka roczna dla członków zwyczajnych wynosi 50zł.
Wpłat należy dokonywać na rachunek Stowarzyszenia lub osobiście u  skarbnika Stowarzyszenia.