Zaposzenie Prezydenta RP Wyróżniony

Nasze Stowarzyszenie wyróżnione zaproszeniem Prezydenta RP!
Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli otrzymało zaproszenie z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do wzięcia udziału w uroczystościach obchodów 97 rocznicy odzyskania niepodległości. W dniu 11 listopada, na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, przed grobem Nieznanego Żołnierza, znaleźliśmy się w gronie organizacji i stowarzyszeń od lat zajmujących się wychowaniem patriotycznym dzieci i młodzieży. Następnie zaproszeni goście udali się na dalszą część uroczystości do Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu.
MB