Nauczyciele wychowania przedszkolnego, ZAPRASZAMY NA WARSZTATY!

W ramach realizacji grantu pt. "W Zdrowej Atmosferze - proekologiczne międzypokoleniowe warsztaty integracyjne" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020

 serdecznie zapraszamy na warsztaty oparte o autorski program "ZABAWA W TANIEC DLA NAJMŁODSZYCH"

Termin: 15.10.2020 godz. 15:00

Miejsce: Pniewy, Przedszkole "Miś", Dworcowa 23

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARSZTATÓW:

  • Czas trwania - 4 godziny
  • Kadra - Studio Edukacji Romy Jakubowskiej
  • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia warsztatów oraz materiał muzyczny w postaci płyty CD jak i opis każdego tańca
  • Warto zadbać o lżejszy ubiór i wygodne obuwie
  • Liczba miejsc ograniczona
  • Zgłoszenia - sekretariat przedszkola Miś, tel. 61 29-11-216