Zarząd Stowarzyszenia dnia 6 grudnia na swoim posiedzeniu zweryfikował i zaakceptował wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022/23 dla uczniów-uchodźców z Ukrainy kształcących się w polskim systemie edukacji, w tym szkołach artystycznych oraz szkołach i klubach sportowych i przyznał stypendia:
1. ARTYSTYCZNE (w wysokości 1200,00 zł) dla 17 uczniów z Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej – Lipczyńskiej w Poznaniu;
2. SPORTOWE (w wysokości 2000,00 zł) dla 4 uczniów z ZSP nr 15 Szkoły Podstawowej nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka w Poznaniu;
3. SPORTOWE (w wysokości 2000,00) dla 1 uczennicy z Klubu Sportowego Akro Fly w Suchym Lesie.

Łącznie wsparcie przyznano dla 22 uczniów.

Pragniemy serdecznie podziękować naszemu darczyńcy - Keller Williams Reality International , a w szczególności Keller Williams Poland - za wsparcie finansowe Programu Stypendialnego „Masz pasję – zwyciężasz, Ukraino!” , jak również za wsparcie pozostałej działalności stowarzyszenia na rzecz uchodźców z Ukrainy w roku 2022.

 

W dniach 18 i 19 czerwca 2022 w Pniewach w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR w Pniewach po raz kolejny zorganizowaliśmy wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim - IV Ogólnopolski Festiwal Tańca.  Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy Pniewy, Starosty Szamotulskiego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W Hali Widowiskowo-Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach 17 czerwca został rozegrany III Ogólnopolski Turniej Tańca w Powietrzu, a w niedzielę 18 czerwca parkiet opanowali tancerze tańca nowoczesnego i współczesnego biorące udział w IV Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego.

Jak co roku, wydarzenie zostało zorganizowane na bardzo wysokim profesjonalnym poziomie. W festiwalu uczestniczyło 785 zawodników, którzy przedstawili do oceny sędziowskiej 350 prezentacji taneczno-akrobatycznych. Tym razem oprócz zawodników z Wielkopolski gościliśmy kluby taneczne, zespoły i szkoły z takich miast, jak Warszawa, Lublin, Białystok, Kraków, Gdynia, Gdańsk, Koszalin, Wrocław, Poznań, Szczecin, Opole, Katowice, Łódź, Toruń, Gorzów Wielkopolski, Legnica, Strzelce Krajeński, Starachowice, Mikołów, Chorzów, Piotrków Trybunalski.

Zawodnicy tańca nowoczesnego zawalczyły o puchar Grand Prix Starosty Szamotulskiego, a soliści i duety akrobatyki powietrznej zmagali się o puchar Grand Prix Burmistrza Gminy Pniewy.

Podczas 2 dni festiwalowych jurorzy ocenili występy:

17.06.2022 – 561 tancerzy w 120 prezentacjach w kategorii Tańca Nowoczesnego,

18.06.2022 - 224 tancerzy w 230 prezentacjach w kategorii Tańca w Powietrzu,

 

Relacje z festiwalu oraz dokumentacja zdjęciowa została zaprezentowana na profilu FB festiwalu (który dotarł do ponad 1500 odbiorców i uzyskał 890 polubień i ponad 900 osób obserwujących).

 

Temat przewodni projektu był związany z życiem i działalnością Patronki Pniew - świętej Urszuli Ledóchowskiej  - na terenie Polski i Litwy. Podczas tygodniowego spotkania młodzieży polskiej z młodzieżą z zaprzyjaźnionej  szkoły litewskiej (Szkoły im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze/Litwa) w dniach od 25.04.2022 do 29.04.2022 uczestnicy projektu dzieliły się doświadczeniem, wiedzą oraz poznawali regionalne tradycje i zwyczaje.

Dla międzynarodowej grupy młodzieży w Pniewach zorganizowaliśmy zwiedzanie Sanktuarium i m. Pniewy oraz spotkanie z osobami związanymi ze św. Urszulą; questy edukacyjne; warsztaty artystyczne (plastyczne na terenie LO Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach), taneczno-akrobatyczne (w Poznaniu w Szkole Akrobatyki i w Zespole Tańca i Pieśni „Łaniki”), warsztaty ginących zawodów i lokalnego rzemiosła (w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach).

W projekcie uczestniczyło 20 osób – w tym młodzież Gminy Pniewy w wieku od 14 do 18 lat (10 osób) oraz 10 uczniów ze szkoły w Czarnym Borze z Litwy.

Dzięki działaniom udało się nawiązać współpracę międzynarodową lokalnej młodzieży i młodzież z Litwy, która zamierzamy kontynuować i rozwijać.

W Poniedziałek Wielkanocny – 18.04.2022, po dwuletniej przerwie – zaprosiliśmy wszystkich biegaczy i miłośników aktywności ruchowej do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Dąbrowa koło Pniew. Święta Urszula, jak zawsze, miała w opiece biegaczy. Klimat świąteczny udzielał się wszystkim, a pogoda po prosu sprzyjała.  


 W konkurencjach wzięli udział mali i duzi, od przedszkolaka do seniora. Stawiły się na start również czworonogi ze swoimi właścicielami i miłośnicy marszów z kijkami. Aktywny udział w biegach dziecięcych i biegu głównym wzięli nasi goście z Ukrainy. Wielu z nich stanęło na podium, w tym młody piłkarz z Nigerii, który obecnie jest studentem uczelni wyższej w Ukrainie.

   

Przed dekoracją, na uczestników czekała niespodzianka – specjalnie przygotowany pokaz artystyczno-akrobatyczny pt. „Skrzydła” zaprezentowany przez Klub Sportowy AKRO FLY (gm. Suchy Las) i Teatr z Głową w Chmurach (Poznań).

 

  

 

Na mecie tradycyjnie medale wręczał Burmistrz Gminy Pniewy Jarosław Przewoźny, Przełożona Sióstr Urszulanek s. Justyna Oleś oraz ks. Wojciech Słomiński. 

Na wszystkich uczestników imprezy czekał pyszny żurek, chleb ze smalcem i herbata.

Nagrody i medale zostały wręczone przez: Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK m. Beatę Mazur, Przełożoną Domu Zakonnego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach s. Justynę Oleś, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pniewy Krzysztofa Matuszaka i Prezesa Stowarzyszenia Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli Mariusza Brudz.

  

Wszystkim zwycięzcom biegu jeszcze raz gratulujemy!

Z całego serca dziękujemy:

- współorganizatorom: OSiR Pniewy i p. Damian Łęszczak, Stowarzyszenie Rowerzystów "ODJECHANI- TEAM PL", Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pniewy,

- sponsorom: Dom Zakonny Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, Cukiernia „Capri” Wiesław Kaczmarek, Piekarnia „Natura” Zbigniew Piskorski,

- ekipie technicznej: „Foxter Rekreacja” Przemysław „Bigos” Błaszyk, „Szkoła Akrobatyki” Tomasz Rodak,

- wolontariuszom: Klub Wolontariatu i nauczyciele LO Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, Arkadiusz Bryś (Golęczewo gm. Suchy Las), Agnieszka Hańczak, Alina Odważna.

  

 

Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach realizacji zadania publicznego zleconego Stowarzyszeniu Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli przez Burmistrza Gminy Pniewy oraz Starostwo Powiatowe w Szamotułach.

Zajęcia i przygotowanie programu artystycznego akrobatycznej grupy dziecięco-młodzieżowej są dofinansowywane w ramach realizacji zadania publicznego zleconego Stowarzyszeniu Klub Sportowy AKRO FLY przez Wójta Gminy Suchy Las.

 

Serdecznie zapraszamy uczniów i mieszkańców obszaru KOLD (gminy: Pniewy, Miedzichowo, Lwówek, Duszniki, Opalenica, Kuślin, Nowy Tomyśl,) do udziału w Konkursie Fotograficznym „W Lustrze Obiektywu”.

Celem Konkursu jest wykonanie fotografii ukazujących różnorodność świata roślinnego, zwierzęcego, krajobrazów, architektury, ludzi lub innych tematów związanych z danym obszarem.

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na profilu internetowych projektu. Prace laureatów zostaną wydane w formie albumu pamiątkowego. Ponadto w konkursie przewidzieliśmy nagrody rzeczowe dla laureatów.  

 

REGULAMIN KONKURSU „W Lustrze Obiektywu”

KARTA UCZESTNIKA „W Lustrze Obiektywu"

Zarząd Stowarzyszenia Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli działając zgodnie z § 30 Statutu Stowarzyszenia  zaprasza członków na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 (piątek)  w budynku  LO SU SJK w Pniewach (ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 2, Pniewy) o godzinie 19:30.

 Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta Zebrania.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i  finansowego Zarządu za 2020 r. 
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 r. 
 8. Głosowanie i podjęcie uchwał w  sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok 2020 r.
 9. Omówienie spraw bieżących. 
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie zebrania.

Zakończyliśmy realizację drugiej edycji zadania publicznego pod nazwą „W Dobrej i Zdrowej Atmosferze”. Czas na małe podsumowanie naszych działań, które były prowadzone w wyjątkowej sytuacji związanej z wirusem, co bardzo utrudniło nam ich realizację.

W tych wyjątkowych okolicznościach prowadzenie zajęć było związane z obostrzeniami, które ograniczały nasze możliwości. Liczba uczestników była dostosowywana do obowiązujących rozporządzeń i wymagań. Podczas zajęć zawsze był komplet uczestników, ponieważ długa ławka rezerwowych chętnych na zajęcia, zapewniała wysoką frekwencję.

Niestety, tym razem naszym tanecznym grupom międzypokoleniowym z Pniew i Suchego Lasu nie udało się wziąć udziału w II Ogólnopolski Festiwal Tańca w Pniewach, który w tym roku, również ze względu na ograniczenia, odbył się w formule on-line z wykorzystaniem streamingu. Ale grupy są pełne optymizmu i motywacji do kontynuacji pracy nad choreografią i jej publiczną prezentacją.

Na szczęście zajęcia klubu morsów mogły odbywać się bez przeszkód na świeżym powietrzu, na plaży miejskiej w Pniewach. Solidne przygotowanie teoretyczne, a następnie zajęcia praktyczne w dosyć już chłodnej wodzie jeziora, pozwolą nabrać odporności nowej grupie osób, które wzięły udział w naszych warsztatach.

Podczas międzypokoleniowych warsztatów plastycznych zostało wykonani dużo ciekawym prac. Przeważającym tematem spotkań artystycznych był temat ekologii i zerowaste. Jedną z prac plastycznych, wykonaną z mchu podczas międzypokoleniowych warsztatów plastycznych, można podziwiać w holu Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las. Od teraz tu rzeczywiście panuje Dobra i Zdrowa Atmosfera, a nasze panele będą oczyszczać ją ze szkodliwych pyłów i nadmiaru wilgoci.

Projekt został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych województwa wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2020 ogłoszonego przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

    

 

W ramach realizacji zadania publicznego pt. "W Dobrej i Zdrowej Atmosferze" współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w okresie wakacyjnym odbyły się międzypokoleniowe zajęcia taneczno-ruchowe w Pniewach w klubie Active Club. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób starszych i młodzieży, szczególnie dlatego, że rozpoczęły się po długim okresie „bezruchu” wywołanego sytuacją epidemiologiczną. Gdyby nie ograniczenia covidowe sala była by wypełniona "po brzegi".

W podobnym klimacie rozpoczęliśmy pracę z grupami w Suchym Lesie. Z założenia zajęcia fitness miały nosić charakter otwarty, lecz obecna sytuacja spowodowała, że w międzypokoleniowej grupie zajęciowej bierze udział tylko 12 osób, ale z przeważającą liczbą osób starszych. Na sali nie ma pustych miejsc, ponieważ na zajęcia zawsze znajdzie czas ktoś z „ławki rezerwowych”. Zajęcia fitness odbywają się w każdy wtorek w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las.

Również w tej gminie powstała międzypokoleniowa taneczna grupa „Friday’s”, która pod czujnym okiem charyzmatycznego instruktora tańczy … HIP-HOP. Grupa ta rozpoczęła zajęcia jeszcze w czerwcu, a obecnie szlifuje i dopieszcza układ taneczny przygotowywany na II Ogólnopolski Festiwal Tańca w Pniewach, który, mamy taką nadzieję, odbędzie się w listopadzie.

Nasz projekt to nie tylko ruch i taniec, to również zajęcia artystyczno-plastyczne z zagadnieniami proekologicznymi. Goście CKiBP w Suchym Lesie oraz dzieci z Przedszkola nr 142 w Poznaniu już dziś podziwiają prace plastyczne wykonane ze mchu, które powstały podczas międzypokoleniowych zajęć plastycznych. Wkrótce będą również gotowe do zaprezentowania prace wykonane w Pniewach.

A nad jeziorem w pniewskich Łazienkach już 4 października o godz. 12:00 międzygminna i międzypokoleniowa grupa bardzo odważnych ludzi rozpocznie sezon morsowania.

Jak widać wirus, który próbuje ludzi rozłączyć przegrywa z Pasją, która nas łączy. Po prostu liczy się Dobra i Zdrowa Atmosfera.

Strona 1 z 7