Zgodnie z trójstronnym porozumieniem pomiędzy nasza Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Sióstr Urszulanek SJK, Stowarzyszeniem Krzewienia Duchowej i Pedagogicznej Myśli św. Urszuli oraz Domem Pomocy Społecznej w Łężeczkach,
  16 października 2008r. uczniowie naszego technikum wyjechali na zajęcia praktyczne z technologii gastronomicznej do DPS w Łężeczkach.   

Strona 7 z 7