W dniu dzisiejszym zostały podpisane umowy o przyznaniu dotacji dla wielkopolskich organizacji pozarządowych z dziedziny pomocy społecznej w 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Stowarzyszenie SMUL otrzymało dotację na realizację cyklu integracyjnych warsztatów międzypokoleniowych „DOBRA ATMOSFERA”. Partnerami w realizacja tego zadania są:

- CKiBP w Suchym Lesie;

- SP nr 2 w Suchym Lesie;

- Klub Seniora „Dębowy Liść” (Suchy Las)

- Przedszkole nr 142 z Poznania (Podolany)

Poniżej fotorelacja dwutygodnika „Nasz Głos Poznański”, gdzie prezes Stowarzyszenia SMUL, Pan Mariusz Brudz (mieszkaniec Suchego Lasu), podpisuje umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

http://naszglospoznanski.pl/dotacje-dla-wielkopolskich-organizacji-pozarzadowych-zdjecia/

W Poniedziałek Wielkanocny, w ramach realizacji zadania publicznego dofinansowanego ze środków Starostwa Szamotulskiego, podczas V Biegu Św. Urszuli został zrealizowany program projektu „Masz Pasję – Zwyciężasz!” - po raz pierwszy w plenerze.

Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 9 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.:
„W pogoni za wielkanocnym zajączkiem”
który odbędzie się w ramach przygotowań do V Biegu Św. Urszuli

Tym razem Mirek Chudy z "PASJĄ" charytatywnie dla Kacpra Waldy w gościnnych Pobiedziskach w ramach imprezy sportowej "Aktywni Bez Barier - integracja wokół sportu". 

 

    

 Założenia programu:

 1. Promowanie wśród dzieci i młodzieży idei integracji społecznej osób zdrowych i niepełnosprawnych.
 2. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na dbanie o własne bezpieczeństwo i zdrowie.
 3. Motywowanie do aktywnego i twórczego funkcjonowania we współczesnym świecie.
 4. Inspirowanie i wspieranie pasji sportowych wśród dzieci i młodzieży.

Program obejmuje:

 1. Spotkanie dyskusyjne z p. Mirosławem Chudym.
 2. Prelekcja na temat „ Tolerancja. Pasja. Marzenia.”
 3. Mini-turniej „Szermierka na wesoło”.

 Uczestnicy projektu:

 • dzieci w wieku przedszkolnym;
 • uczniowie szkół podstawowych;
 • uczniowie techników i szkół średnich i szkół zawodowych;
 • uczniowie szkół sportowych, klubów środowiskowych i świetlic;
 • dzieci i młodzież ze szkół specjalnych i ośrodków socjioterapeutycznych;
 • studenci, rodzice;
 • osoby niepełnosprawne.
 Realizacja:

Program jest realizowany przez wolontariuszy Stowarzyszenia Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli. 

Na koszt realizacji spotkania edukacyjno-motywacyjnego składa się zwrot kosztów transportowych i amortyzacja strojów do szermierki.

Od roku 2018 Stowarzyszenie pozyskuje środki na realizację projektu w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych.

Od roku 2019 wspierać projekt można poprzez przekazanie 1% podatku (KRS 0000306810z zaznaczeniem celu szczegółowego: "Realizacja projektu Masz Pasję - Zwyciężasz!"

DO POBRANIA:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Projekt „Masz Pasję – ZWYCIĘŻASZ!” został zainicjonowany w styczniu 2018 i jest realizowany w 2018 roku przez grupę wolontariuszy i członków Stowarzyszenia.

Projekt MASZ PASJĘ - Zwyciężasz został doceniony przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 
W wyniku otwartego konkursu ofert w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami dostaliśmy dofinansowanie!  
Przed nami 12 kolejnych spotkań z dziećmi i młodzieżą, które poprowadzi niezastąpiony Pan Mirek Chudy oraz... a kto jeszcze - śledźcie w następnych relacjach na stronie projektu  MASZ PASJĘ - Zwyciężasz

Jak spędzić słoneczne sobotnie popołudnie? Oczywiście najlepiej w rodzinnym gronie i na świeżym powietrzu. Okazją do tego był VI już Piknik Rodzinny zorganizowany przez Radę Rodziców urszulańskiej szkoły i Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli.

Pod tym hasłem odbył się IV Bieg św. Urszuli. Uczestnicy biegu, już tradycyjnie, spotkali się w drugi dzień Świąt Wielkanocnych w Centrum Edukacji Przyrodniczej Dąbrowa  k. Pniew. Minione spotkanie pokazało, że Bieg św. Urszuli cieszy się coraz większą popularnością nie tylko wśród miłośników tej dyscypliny sportowej. Spora grupa tegorocznych uczestników biegu wzięła w nim udział, mimo iż nie udało im się wcześniej zarejestrować. Ci, którzy zdecydowali się stanąć na starcie w ostatniej niemal chwili, nie ukrywali, że do wyjścia z domu zachęciła ich słoneczna pogoda. Startujący w zawodach przybyli do Dąbrowy razem ze swoimi rodzinami. Wszak była to wspaniała okazja spędzenia świątecznego popołudnia na świeżym powietrzu oraz spotkania się ze znajomymi. 

W słowniku synonimów języka polskiego dla słowa "galimatias" znajduje się 150 synonimów. Synonimy te są podzielone na 8 grup znaczeniowych, m. in. w kontekście bałaganienia, zamieszek, nieładu, nieporządku, zamętu i zamieszania…

Strona 4 z 8